На громадян НЕ орієнтований

АНАЛІЗ КОНТЕНТУ САЙТУ
ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:
Кременчуцької районної ради Полтавської області
http://kremrada.pl.ua/

В рамках реалізації проекту «Мобільна школа жіночого антикорупційного активізму «АнтиКа» проводиться аналіз контенту сайту, актів та проектів актів, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Запропонована методика вдосконалення інформаційного забезпечення  заснована на використанні уніфікованої моделі розробки та аналізу сайтів. Модель враховує розглянуті критерії ефективності та узагальнює існуючі підходи до створення сайтів.

Параметри оцінювання ефективності веб-сайту Кременчуцької районної ради Полтавської області, визначені критеріями ефективності його роботи.

Актуальність теми визначається необхідністю оптимізувати інформаційне забезпечення сайту Кременчуцької районної ради Полтавської області для налагодження взаємодії влади з громадянами та бізнесом при побудові системи електронного урядування.

Одним з показників інформаційної відкритості влади, що піддається чіткому кількісному аналізу, є висвітлення Кременчуцькою районною радою Полтавської області власної діяльності в мережі Інтернет.

На законодавчому та нормативному рівні чітко прописані всі процедури для забезпечення відкритості інформації про діяльність органів влади.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 р. №3 «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» (зі змінами та доповненнями) визначено 20 видів обов’язкової інформації, що має бути розміщена на сайтах органів виконавчої влади та 26 видів, що повинні бути на сайтах органів місцевої влади.

Здійснення моніторингу сайту Кременчуцької районної ради проводиться за наступними критеріями:

1) Частота поновлення інформації – кількість поновлень на сторінці на тиждень/місяць, або ж час останнього поновлення, якщо нова інформація не з’являлася тривалий період (тиждень або більше).

2) Етап розвитку, на якому знаходиться веб-сайт. Виходячи з того, що технології е-урядування впроваджуються у кілька етапів, даний критерій відображає етап, на якому перебуває відповідний веб-сайт органу влади.

3) Ступінь інформативності веб-сайту. Даний критерій визначається відповідно до п. 8 і 9 Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 4.01.2002 р. №3 «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» (зі змінами та доповненнями), у якому подано перелік інформації, що повинна бути розміщена на веб-сайтах органів виконавчої влади. Тут можна використовувати наступні оцінки, які враховують повноту й оперативність надання інформації: повно; досить повно; недостатньо повно.

4) Наявність інтерактивних можливостей Наводиться опис засобів, можливостей зворотного зв’язку на відповідному веб-сайті Кременчуцької районної ради Полтавської області. Цей критерій передбачає наявність можливостей на веб-сайті проводити форуми, обговорення актуальних питань керівником відповідного органу влади з громадянами, надання органами влади оперативних відповідей на поставлені питання громадянами тощо.

5) Мови, на яких доступна інформація на веб-сайті органу влади. Згідно із п. 17 Постанови Кабінету Міністрів України від 4.01.2002 р. №3 «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» (зі змінами та доповненнями), інформація на веб-сайті Кременчуцької районної ради Полтавської області повинна обов’язково подаватися українською та, бажано, англійською мовами, а також, у разі необхідності, іншими мовами.

 

  1. ЧАСТОТА ПОНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

За останні роки Кременчуцька районна рада намагається вдосконалювати свій офіційний веб-сайт, однак більшість ресурсів не задовольняють належним чином вимоги про розміщення повної та актуальної інформації про діяльність Кременчуцької районної ради, не налаштовані на потреби громадян.

Стосовно частоти оновлення інформації, останнім часом є значні позитивні зміни, інформація оновлюється досить часто, але частіш за все вона є недостатньо повною, зокрема відсутні нові нормативні акти, недостатньо інформації про виконання цільових програм.

Каталог послуг відсутній, відсутні зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу.

Веб-сайт Кременчуцької районної ради Полтавської області створений більш для формальності, аніж для задоволення потреб громадян: незручний, мало корисний, незрозумілий.

Новини оприлюднюються досить часто (до чотирьох разів на тиждень), але інформація для мешканців Кременчуцького району мало корисна, оскільки, здебільшого, розрахована на ЗМІ, депутатів райради чи посадових осіб.

 

  1. ЕТАП РОЗВИТКУ, НА ЯКОМУ ЗНАХОДИТЬСЯ ВЕБ-САЙТ

Дослідивши веб-сайт Кременчуцької районної ради Полтавської області перебувають між першим та другим етапом розвитку е-урядування, а це означає, що на сторінці розміщено лише основну інформацію про орган, його структуру, про сільські ради, матеріали до чергової сесії, рішення сесії, наш край, фотогалерея, корисні лінки.

В той же час відсутні посилання на: нормативно-правову базу; інтерактивні послуги; електронні адреси для зворотного зв’язку; гостьові книги; поштовий сервіс для зареєстрованих користувачів; електронні форми для звернень до посадових осіб з конкретними питаннями, що інколи працюють як «Громадські (Інтернет) приймальні»; «Гарячі лінії»; форуми для обговорення актуальних питань, що стосуються діяльності даного органу.

Також окремо треба описати меню та підменю веб-сайту Кременчуцької районної ради Полтавської області, які приписані на напівпрозорих прямокутниках (прозорість приблизно на рівні 50%). Якщо меню розташовано на жовто-блакитному кольорі і, в принципі, можна прочитати без проблем, то підменю, що випливає накладається на текст оголошень. Таку інформацію вкрай важко читати навіть досвідченому користувачу.

 

  1. СТУПІНЬ ІНФОРМАТИВНОСТІ ВЕБ-САЙТУ

Даний критерій визначається відповідно до п. 9 Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 4.01.2002 р. №3 «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», у якому подано перелік інформації, що повинна бути розміщена на веб-сайтах органів виконавчої влади.

Наповнення веб-сайту Кременчуцької районної ради Полтавської області не в повному обсязі відповідає нормам, а саме:

В наявності оприлюднені такі відомості:

НАЗВА ОБСЯГ
про найменування органу повно
структура та керівництво органу повно
розпорядок роботи керівництва і працівників органу не повно
відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти повно

Відсутні такі відомості як:

– основні функції та нормативно-правові засади діяльності;

– порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для реєстрації та отримання відповідної ліцензії (розрахункові рахунки для внесення платежів, розмір цих платежів тощо);

– повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;

– звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів;

– відомості про регуляторну діяльність органу;

– плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них;

– місцезнаходження органу і підпорядкованих йому управлінь, відділів та інших структурних підрозділів (поштові адреси, номери телефонів, факсів);

– основні завдання структурних підрозділів органу, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників;

– нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу;

– установи і заклади соціальної сфери;

– відомості про виконання бюджету відповідного рівня;

– показники виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

– показники розрахунків за енергоносії;

– відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі діючі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня;

– перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих установ, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи.

 

Також окремо хочеться виділити відсутність таких суспільно-необхідних відомостей як:

– інформація про запобігання поширенню територією Кременчуцького району Полтавської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою короновірусом SARS-CoV-2;

– інформація щодо соціального забезпечення ветеранів-учасників бойових дій (АТО/ООС), наявність та реалізація програми з підтримки ветеранів, членів сімей загиблих, учасників Революції Гідності тощо.

 

  1. НАЯВНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

На веб-сайті Кременчуцької районної ради Полтавської області засоби зворотного зв’язку не чітко виражені, їх важко ідентифікувати.

Відсутня можливість на веб-сайті проводити форуми, обговорення актуальних питань керівником Кременчуцької районної ради Полтавської області з громадянами, надання оперативних відповідей на поставлені питання громадянами тощо.

 

  1. МОВИ, НА ЯКИХ ДОСТУПНА ІНФОРМАЦІЯ НА ВЕБ-САЙТІ
    КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Як вбачається, сайтом Кременчуцької районної ради Полтавської області (http://kremrada.pl.ua/) не передбачається зміна взагалі, за замовчуванням – українська мова.

 

ВИСНОВКИ:

Таким чином, інформаційна відкритість Кременчуцької районної ради Полтавської області в цілому залишається неповною та недостатньою.

Потрібно добиватися чіткого виконання чинних законодавчо-нормативних актів Кременчуцькою районною радою Полтавської області.

Але досить важко добитися внесення змін без активного впливу суспільства та конструктивної роботи аналітичних центрів й громадських організацій.