Про нас

Громадська організація «Кременчуцький антикорупційний центр» створена в 2017 році.

Мета нашої організації та ії ключова діяльність: Об’єднання активних громадян та згуртування громадських організацій  в антикорупційній діяльності; поширення цінностей відкритого громадянського суспільства; захист та представництво на всіх рівнях громадських інтересів; аналіз, моніторинг, оцінка та прогнозування антикорупційної політики, а також стану її виконання; застосування процедур участі громадськості у формуванні та реалізації публічної політики;  формування антикорупційного світогляду та правосвідомості громадян на основі принципів доброчесності та справедливості; проведення навчальних та інформаційно-просвітницьких заходів; здійснення соціальних досліджень тощо.

The “Kremenchuk Anti-Corruption Centre” was founded in 2017.

Our organisation’s goals and key activities: Uniting of citizens engaged in civic activities within public organizations for anti-corruption activities; the spread of the values of an open civil society; protection and representation at all levels of public interest; analysis, monitoring, evaluation and anti-corruption forecasting, as well as the state of its implementation; application of procedures for public participation in the formation and implementation of public policy; formation of anti-corruption ideology and citizens’ legal conscience based on the principles of integrity and justice; conducting information and educational events; implementation of sociological research, etc.