Як вплинули зустрічі з учасниками та учасницями проєкту “АнтиКа” на їх світогляд

Програма мобільної школи жіночого антикорупційного  активізму «АнтикА» завершила інтерактивний етап роботи. За цей час з лютого 2021 року активістами громадської організації «Кременчуцький антикорупційний центр»  було проведено 18 тренінгів в шести громадах. Програма діяла та продовжує діяти на територіях Полтавщини та Кіровоградщини.  Ми з вдячністю згадуємо всіх учасниць та поодиноких чоловіків – учасників програми. Саме вони наповнили  наші візії  життям, емоціями, досвідом, цікавістю. Саме вони рухали програму вперед. Завдяки їм в програму вносились зміни, коригувались тези, щоб кожна нова зустріч була продуктивною. Програма об’єднала людей різних видів діяльності з метою формування і вдосконалення  лідерських умінь і навичок через різноманітні психотехнічні процедури.

 

Через  інтерактивну форму навчання та роботу над собою, яка сприяла максимальному засвоєнню знань, учасниці були у пошуку нових, наперед не передбачених шляхів свого життя. За допомогою взаємодії з іншими,  їм вдалося по – новому сприймати себе, адаптуватися до умов соціуму та розвинути власний потенціал і здібності. Тренерки проєкту пам’ятали, що  інтерактивне навчання – це не тільки навчання в процесі практики. Це більше, ніж практика. Це навчання через переосмислення власних дій, за допомогою якого учасниці  дізналися про себе та свою поведінку щось нове.

 

Через  групову форму роботи, процес активної взаємодії учасників між собою,  спрямовання  на особистісний ріст, організатори програми спостерігали в групі активних містян Новоукраїнки, покращення стратегій життя учасниць, взаємодію  з іншими, а також розвиток рефлексивних навичок, емпатії, способів самодопомоги. Новоукраїнські учасниці й учасники  тренінгу адекватно сприймали, розуміли та відчували як самих себе, так і оточуючих, виявляти власні стереотипи та застарілі світоглядні чи поведінкові патерни й проводили роботу над ними.

 

Група ж учасниць з Олександрії  досить легко моделювала процес міжособистісної взаємодії, обігрувала  різноманітні складні життєві ситуації та знаходила  адекватні та ефективні шляхи їх вирішення. Завдяки груповій фасилітації підвищилась  пізнавальна активність учасниць, збільшилась працездатність, виникла можливість надання психологічної підтримки окремим учасникам тренінгу.

 

На очах тренерок, в групі села Червона Кам’янка, Кіровоградської області,  групова взаємодія дозволила жінкам краще пізнати себе, побачити себе очима інших, що відкрило можливості для усвідомлення своїх особистісних якостей, ресурсів  та початку ефективної роботи над їх вдосконаленням. Учасниці почали сприймати себе по-іншому, відчули власний потенціал і здатність змінити своє життя в кращу сторону. Вибір і прийняття рішення діяти – основний результат тренінгів  для сільських активісток.

 

На тренінгу в  селі Недогарках груповий процес допоміг розв’язанню міжособистісних проблем учасниць. Помічаючи, що власні  проблеми не унікальні, що інші теж переживають подібні почуття, учасниці уникли  неконструктивного і травматичного замикання в собі.

Максимально проявили здатність до саморозвитку  через уміння запроваджувати в практику набуті знання, визнання свого потенціалу,  закріпленні у внутрішньому світі нових способів поведінки, життєвих установок, що реалізуються  в майбутньому  учасниці з групи Щербанівського ОТГ, що під Полтавою.

 

Колектив Кременчуцького антикорупційного центру  щиро дякує  учасницям тренінгів за згуртованість,  сприятливий соціально-психологічний клімат, відвертість, щирість і взаємну довіру. Разом з вами ми прожили  емоційну прихильність і лояльне ставлення до загальних завдань, стабільність навіть в емоційно складних обставинах. Спільна робота сприяла нашому кращому розумінню себе самих, нашому  особистісному зростанню.

 

Попереду останній, найважливіший  захід програми. Форум. Жіночий. На чудовій локації. Без зайвого офіціозу. Тільки інтерактив. Чекайте на дзвінки з запрошенням, перевіряйте електронну пошту. Приїздіть! Всім сподобається.